تبلیغات
آموزش خیاطی با روش متریک - مطالب دامن
 
آموزش خیاطی با روش متریک
 
 
جمعه 9 مرداد 1394 :: نویسنده : زهرا

ابتدا الگوی بالاتنه را رسم میکنیم.از خط کمر آن را جدا کرده و در پهلو از روی خط کمر 4سانت بالا رفته و در خط کارور پس از ادامه دادن ساسون زیر سینه تا کارور از نقطه ی برخورد کارور با این خط به 4 سانتی متر پهلو هلال میکنیم

سجاف 4سانتی که از اریب پارچه تهیه کرده ایم از رو دوخته و به داخل بر میگردانیم

پهنای بند 3-4 سانت است

شلوار یا دامن از کمر به این بالاتنه درخته میشود

** به فاق شلوار 5 سانت اضافه میشود.

طراحی یقه پشت مانند جلو می باشد و همچنین میتوان یقه پشت را بالاتر و حلقه را کمی پر تر گرفت
نوع مطلب : دامن، شلوار، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، شلوار پیشبند دار، دامن پیش بند دار، شلوار دانگاری،
لینک های مرتبط :


جمعه 2 مرداد 1394 :: نویسنده : زهرا
جمعه 2 مرداد 1394 :: نویسنده : زهرا

از الگوی اولیه استفاده کرده و قد آن را تا لبه ی زمین بلند میکنیم

به انتهای لب دامن در وسط پشت 20-35 سانت برای دنباله اضافه میکنیم

خط لبه الگوی جلوی دامن را نصف میکنیم و از خط پهلوی جلو و پشت، یک دوم مقدار دنباله پایین می آییم و از وسط پشت در دنباله به این نقطه به شکل منحنی وصل میکنیم  و سپس به ، یک دوم جلوی دامن.

از وسط پشت به اندازه ی یک دوم قد دامن و از وسط جلو نیز به اندازه ای که در پشت بالا رفته ایم ، بالا میرویم  و این دو نقطه را مانند دنباله به یکدیگر وصل میکنیم

این تکه را از الگو جدا کرده و به 5قسمت مساوی تقسیم میکنیم و از پایین به طرف بالا قیچی کرده  که در بالای الگو درجه صفر است(یعنی تاجای ممکن قیچی میزنیم اما دوتکه از هم جدا نمیشوند) و در پای دامن بین 10 تا 30 سانت اوازمان های منحنی شکل میدهیم

تکه اوازمان داده شده را پس از برش روی پارچه با کوک درشت چرخ میکنیم و به لبه ی قسمت بالا وصل میکنیم.نوع مطلب : دامن، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، دامن، دامن دنباله دار،
لینک های مرتبط :


جمعه 2 مرداد 1394 :: نویسنده : زهرا
شماره 1

مقدار پارچه 2.5 متر با عرض 150

دور باسن+20 سانت برای طبقه بالا و برای دیگر طبقات ، هر طبقه باید  دوبرابر طبقه بالایی خودش باشد

قد دامن تقسیم بر تعداد طبقات+3سانت جای دوخت میباشد و تنها طبقه اول برای کمر 10 سانت از قد اضافه دارد

تخمین میزان پارچه:قد هر طبقه ضرب در تعداد تکه های طبقات +10سانت برای کمر

 

شماره 2

اگر بخواهیم طبقات بهم دوخته نشودو جدا از هم باشد باید یک تکه پارچه آستری به گشادی طبقه اول و قد آن طبقه پایین باشد

طبقه ها را به آستری طوری وصل میکنیم که طبقه بالایی چند سانتی (5سانت) روی طبقه پایینی خود را بپوشاند

** چین تمام طبقات باید 3برابر دور باسن باشد

میزان کش دور کمر: دور کمر منهای 12 تا 15 سانت  (بسته به سفت یا شل بودن کش دارد) + جای دوخت

ابتدا اندازه دور کمر را مشخص کرده سپس کمر و کش را به 4قسمت مساوی تقسیم کرده علامت میزنیم و علامتها را روی هم ثابت

کرده و با چرخکاری رویهم میدوزیم  و سر و ته کش را نیز بهم میدوزیم

بعد مقدار جای دوخت را به داخل تا زده و دور کمر را میدوزیم البته بعد از دوخت درز پهلوها


نوع مطلب : دامن، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، دامن، دامن اسپانیولی،
لینک های مرتبط :


جمعه 2 مرداد 1394 :: نویسنده : زهرا
مقدار پارچه: 2قد با عرض 150

از الگوی دامن راسته استفاده میشود و پشت دامن ساده است

وسط پشت روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد

به خط وسط جبلو به اندازه یک چهارم دورکمر و یا یک چهارم دور کمر منهای 5 سانت اضافه میکنیم

اگر بخواهیم لنگی کاملا در خط کمر نباشد ، 5سانت کم میکنیم

برای مدل شماره 1
جلوی دامن در قسمت رو را هلال میکنیم و از این جلو 2عدد برش میزنیم

در الگوی جلوی دامن در قسمت زیرین سمت چپ یک ساسون 2سانتی روی خط باسن میگیریم تا لبه ی زیرین کوتاه تر شود و خودش را
نیاندازدو یا اینکه از پای دامن 2سانت را کوتاه میکنیم

برای مدل شماره 2
میتوان لبه ی رویی را 5سانت بلندتر گرفت  و به خط پهلو صفر میکنیم

برای مدل شماره 3
(دامن لنگی حلزونی) 2قد پارچه نیاز داریم .ابتدا دامن لنگی ساده را کشیده و به قسمت رویی ،پس از یک چهارم
دور کمر، 30-35 سانت اضافه کرده و آن را به پای دامن هلال میکنیم

برای این دامن میتوان از پارچه های : ویر-ریون-ژرژت - کرپناز - و یا هر پارچه ای که ریزش زیادی دارد استفاده کرد

نوع مطلب : دامن، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، دامن، دامن لنگی،
لینک های مرتبط :


جمعه 2 مرداد 1394 :: نویسنده : زهرا
چون مدل قرینه نیست از الگوی جلوی کامل استفاده میکنیم

از انتهای یکی از ساسون ها خط صافی به پایین الگو میکشیم .این ساسون را قیچی کرده و داخل ساسون را خالی میکنیم

الگو دو قسمت شده از هر تکه روی یک لایه پارچه برش میزنیم

روی این برش میتوان چاک پهلو به پهلو یا رویهمگرد و یا پیلی دوقلو قرار داد

پشت مانن دامن راسته است

مقدار باز بودن چاک روی پا:

اگر دامن ماکسی باشد 40سانت و اگر میدی باشد 20 سانت و اگر بالای زانو باشد 5-7 سانتنوع مطلب : دامن، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، دامن، برش روی دامن، دامن با چاک روی پا،
لینک های مرتبط :


جمعه 2 مرداد 1394 :: نویسنده : زهرا
از انتهای ساسون خط صافی به طرف پایین الگو رسم کرده

خط باسن کوچک را روی الگو مشخص کرده و 2سانت از این خط روی خط پهلو بالا میرویم و از این نقطه  برش منحنی را به خط صافی که
از پایین الگو کشیده ایم می رسانیم (باسن کوچک=خط بین کمر و باسن بزرگ)

قد ساسون را بلند کرده و به برش منحنی میرسانیم .سپس ساسون را روی الگو میبندیم

الگو از خط برش منحنی دو تکه میشود

تکه شماره 1 روی دولای بسته پارچه قرار گرفته و برش میخورد

تکه شماره 2روی دولای باز پارچه است

**برای به دست آوردن نقاط موازنه ، دوخط اریب روی برش منحنی میکشیم تا هنگام دوخت از این نقاط استفاده کنیمنوع مطلب : دامن، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، دامن، برش روی دامن، برش منحنی روی دامن،
لینک های مرتبط :


جمعه 2 مرداد 1394 :: نویسنده : زهرا
از انتهای ساسون خط صافی به طرف پایین الگو میکشیم

این خط را قیچی زده و داخل ساسون را خالی میکنیم

الگو به دو تکه تقسیم میشود

وسط جلو روی دولای بسته ی پارچه قرار گرفته و برش میخورد

تکه ی شماره 2 روی دولای باز پارچه برش میخورد

تکه شماره 2 طرفین تکه شماره 1 دوخته میشود

پشت میتواند ساده باشد یا تکرار مدل جلونوع مطلب : دامن، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، دامن، برش روی دامن، برش عمودی روی دامن،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1 مرداد 1394 :: نویسنده : زهرا
چون مدل قرینه است میتوان از نصف الگوی جلو استفاده کرد

در وسط جلو از خط کمر 8سانت پایین آمده و قد ساسون را نیز تا 15 سانت بلند کرده و خط برش را به نوک ساسون وصل میکنیم

از خط پهلو نیز 8 سانت پایین آمده و از انتهای ساسون به این نقطه ،خطی رسم میکنیم

از انتهای ساسون ، خط صافی به پای دامن میکشیم و این خط را قیچی کرده و داخل ساسون را خالی میکنیم

ما بین خطوط برش 32 سانت اوازمان می دهیم

اوازمان را بسته و خط برش بالا را مجددا اصلاح میکنیم

وسط جلو در تکه ی بالا و پایین روی دولای بسته قرار میگیرد و از تکه ی بالا 2عدد برش زده می شود

پشت میتوان ساده باشد و یا تکرار مدل جلو

مقدار پارچه: 2قد برای افراد لاغر و 3قد برای دیگران

البته تو تصویر زیر، دامن پایینی ، یه جور پلیسه است که چون توضیحات نداشت گذاشتمش اینجا


نوع مطلب : دامن، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، دامن، دامن پلیسه، دامن یوک دار،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1 مرداد 1394 :: نویسنده : زهرا

** پشت این دامن میتواند ساده باشد یا تکرار مدل جلو

چون دامن قرینه نیست باید از یک الگوی جلوی کامل استفاده کرد

از پهلو در سمت راست ،از کمر 8سانت پایین آمده و قد ساسون را تا 15 سانت بلند میکنیم و برش را به نوک ساسون میرسانیم

از وسط جلو نیز 8سانت پایین آمده ، برش را به 8سانت میرسانیم

از پهلوی چپ  20 -22 سلنت از خط کمر پایین آمده و از 8سانت وسط جلو به این نقطه میرسانیم

ساسونها روی الگو پس از جدا کردن تکه ی برش از قسمت پایین الگو، بسته میشوند

از برش بالا دو عدد برش میزنیم

تکه پایین دامن به این ترتیب پلیسه میشود:

پارچه ای به اندازه ی بلندترین قسمت الگو و 3برابر قسمت پلیسه تهیه کرده و پس از پلیسه کردن آن الگو را روی پلیسه های بسته

قرار میدهیم و فرم بالای الگو را با جادرز قیچی میزنیم

پس از اینکه تکه ی برش بالا به پایین وصل شد ، پلیسه ها را باز میکنیم

** تمام لباسهایی که غیر قرینه باشند باید هنگام برش الگوهای جلو از رو و الگوهای پشت از طرف پشت الگو پهن کرد


نوع مطلب : دامن، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، دامن، دامن پلیسه، دامن یوک دار،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1 مرداد 1394 :: نویسنده : زهرا
از خط پهلو در کمر 8سانت پایین آمده و از وسط جلو نیز 15 سانت از خط کمر پایین می آییم

قد ساسون را تا برش بلند کرده و پس از جدا شدن تکه برش  روی الگو بسته می شود

از این برش ،خط وسط جلو  روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد و 2عدد برش زده میشود

در قسمت پایین الگو ابتدا در وسط جلو یک پیلی دوقلو(معکوس) قرار داده میشود

با فاصله 8سانت از پیلی دوقلو میتوان 2-3 عدد پیلی یک طرفه قرار داده. ( برای هر پیلی گرد یا یک طرفه 16 سانت و برای فاصله پیلی ها 6-8 سانت انتخاب میکنیم

پارچه برای ایجاد پیلی ها باید به اندازه ی بلندترین قد برش تهیه شود

پس از دوخت پیلی ها الگوی اصلی را روی پارچه گذاشته و برش طراحی شده را میزنیم

پشت این دامن را میتوان برش صاف زد یا اینکه مانن پشت دامن تنگ ساده باشد

**تکه پایین الگو رولت شده پس از بسته شدن پیلی ها ،الگوی اصلی را روی پارچه قرار داده و برش میزنیمنوع مطلب : دامن، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، دامن، دامن پلیسه، دامن یوک دار،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1 مرداد 1394 :: نویسنده : زهرا

مقدار پارچه : 3برابر دور باسن + جای درز برای دوخت زیپ

این دامن را مستقیم روی پارچه کار میکنیم

در ابتدا به اندازه یک نیم پیلی جدا کرده و سپس مقدار پیلی را مشخص میکنیم

بعد از انتخاب هر پیلی، یک نیم پیلی در نظر میگیریم که در رو قرار میگیرد

در انتها نیز یک نیم پیلی در نظر میگیریم

مقدار ساسونها را داخل پیلی ها تقسیم میکنیم (اختلاف یک چهارم دور باسن با یک چهارم دور کمر =مقدار ساسونها)

پیلی ها را اتو کرده و با کوک میخوابانیم و پس از دوخت کمر دامن کوک ها را باز میکنیم

میتوان پیلی ها را تا حدی به صورت رو کار بدوزیم (10 تا 15 سانت)


نوع مطلب : دامن، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، دامن، دامن پلیسه،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1 مرداد 1394 :: نویسنده : زهرا
از الگوی دامن راسته استفاده میکنیم

پشت دامن :
 
به خط وسط پشت 16 سانت اضافه میکنیم

وسط پشت را روی دولای بسته ی پارچه قرار میدهیم و برش میزنیم

پیلی ها به سمت پهلوها تا میخورند

جلوی دامن:
 
خط پیلی را وسط خط کمر مشخص کرده و خطی به پای دامن عمود میکنیم

خط پیلی را قیچی کرده و ما بین آن 32 سانت اضافه میکنیم

یک طرف پیلی را به سمت پهلو و طرف دیگرا را به سمت مرکز جلو تا میکنیم

زیپ در پهلوی چپ دوخته میشود

** برای افراد شکم دار 12-15 سانت از کمر پایین آمده  و برای افراد نرمال 15-20 سانت دوخته و برای طرح نیلوفری 40 تا 45 سانت دوخته میشود


نوع مطلب : دامن، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، دامن، دامن پیلی دار، دامن پلیسه،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 1 مرداد 1394 :: نویسنده : زهرا
از الگوی دامن راسته استفاده میکنیم

پشت دامن مانند دامن راسته است

در وسط پشت میتوان یک پلاکت کار کرد

جلوی دامن: خط پیلی را در وسط خط کمر مشخص میکنیم و ساسون را به این خط منتقل میکنیم

خط پیلی قیچی شده و ما بین آن 16 سانت برای پیلی اوازمان میدهیم

پیلی ها به سمن مرکز جلو تا میخورند

پیلی ها تا باسن بزرگ یا پایین تر دوخته میشوند

وسط جلو روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد

پیلی ها از بالا تا حدود 15- 20 سانت با دو سر قائمی در ابتدا و انتها و کوک معمولی چرخ میشوند و بعد تا پایین با کوک درشت چرخ میکنیم

بعد هر دوقسمت پیلی را به طرف داخل آورده و محکم میکنیم

برای نصف کردن جلوی دامن از خط ساسون ،از انتها (نوک ساسون) شروع میکنیم تا پایین دامن

نباید دو طرف کاملا نصف شود و به یک اندازه باشد

از خط وسط جلو تا نوک ساسون اندازه گیری میکنیم، اندازه هرچقدر شود تا پایین دامن همین اندازه را علامت میزنیم


نوع مطلب : دامن، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، دامن، دامن پیلی دار، دامن پلیسه،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 28 تیر 1394 :: نویسنده : زهرا

از الگوی دامن شلواری راسته استفاده میکنیم

در جلو، روی خط کمر، فاصله ساسون و خط وسط جلو را نصف کرده و خطی به پایین عمود میکنیم

خطوطی از محل ساسون ها به پایین الگو میکشیم(در پشت و جلو)

خط عمودی را برش میزنیم و ساسون ها را میبندیم .به این ترتیب اوازمان طبیعی میدهیم

خط عمود را در الگوی جلو از پایین برش زده و به اندازه ی اوازمان ساسون جلو به این خط نیز اوازمان میدهیم


نوع مطلب : دامن، دامن شلواری، 
برچسب ها : آموزش خیاطی، دامن، دامن شلواری، دامن شلواری فون،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ


اینجا یک آموزشگاه خیاطی آنلاینه.بابت کاستی ها عذرخواهم

******************

لطفا سوالاتتون رو خصوصی نذارید تا بتونم همونجا جواباشو براتون بنویسم
ممنون

آدرس وبلاگ دیگه ی من:
http://honarekhayati.blogfa.com

مدیر وبلاگ : زهرا
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :